Informácie a prístup k osobným údajom


Informačná povinnosť -  pdf - NA STIAHNUTIE

Záznam o spracovateľských činnostiach - pdf - NA STIAHNUTIE