Predĺžte si dvojročnú zákonnú záruku...

18.10.2013 15:50

Predĺžte si dvojročnú zákonnú záruku...

Registrácia päťročnej záruky

Zákonnú dvojročnú záručnú dobu si môže každý náš zákazník značky Veronica bezplatne predĺžiť na záruku päťročnú!

Podmienky získania záruky 5 rokov:ruka3

1. Vyplnenie všetkých položiek registračného formulára a jeho odoslanie.
2. Registrácia zakúpeného stroja musí prebehnúť najneskôr do 30 dní od zakúpenia. 
3. Na základe vyplneného a odoslaného registračného formulára dostane zákazník do 5-tich pracovných dní potvrdenie o predĺžení záruky v dĺžke 5-tich rokov od zakúpenia.
4. Odoslaním registračného formulára zákazník súhlasí so zasielaním noviniek týkajúcich sa šijacích strojov Veronica.

Ďalšie informácie o päťročnej záruke:

Všetky záručné podmienky sa riadia obchodným zákonníkom. Na tovar poskytujeme v rámci SR záruku 2 až 5 rokov. Ak chcete uplatniť záruku, musíte predložiť doklad o zaplatení a potvrdený záručný list (v prípade požiadavky na päťročnú záruku je nutné doložiť aj "potvrdenie o predĺženie záruky na 5 rokov"). Chybný tovar dopraví alebo pošle odberateľ na V-600adresu nášho servisného strediska alebo na adresu predajcu, ktorý vám tovar predal. K chybnému tovaru musí byť priložený popis závady a adresa, kam vám bude opravený tovar zaslaný.

Na čo sa vzťahuje záruka šijacieho stroja?

Záruka sa týka chýb, ktoré vznikli pri výrobe stroja a chýb, ktoré sú spôsobené vadou materiálu. Výrobné vady sa pritom najčastejšie prejavia hneď ako stroj začnete používať, najčastejšie do jedného roka.

Na čo sa záruka šijacieho stroja nevzťahuje?

1. Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu: ihla, cievka, cievkové púzdro, chapač, stehová platnička, podávacie zúbky, remeň pohonu, žiarovka, ... 
2. Na poškodenie vzniknuté preťažovaním stroja.
3. Na poškodenie vzniknuté zanedbaním údržby.
4. Na poškodenie vzniknuté následkom nesprávneho používania stroja.
5. Na poškodenie vzniknuté následkom neoprávneného zásahu do stroja.
6. Na poškodenie vzniknuté následkom nehody: pád, zásah vodou, zásah ohňom, prepätie elektrickej siete, ...

Možnosť predĺženia záruky sa vzťahuje na všetky šijacie stroje Veronica ako aj overlocky Veronica.

V prípade akýchkoľvek nejasností sme Vám k dispozícii na obchod@sijaci-stroj.sk.

 

Späť