Ochrana osobných údajov


Informačná povinnosť - pdf - NA STIAHNUTIE

Informácia o spracúvaní  - pdf - NA STIAHNUTIE

Smernica na vybavovanie žiadostí dotknutých osôb  -  pdf - NA STIAHNUTIE